Massa rijklaar en massa ledig gewicht nader verklaard

De kilogram (ook het kilogram) is sinds 1901 de internationale standaardeenheid voor massa en daarmee een van de zeven basiseenheden van het SI oftewel Internationale Stelsel van Eenheden. Tot zover nog weinig verheffend. Als we echter een willekeurig kentekenbewijs of kentekencard bekijken dat worden er allerlei gewichten genoemd. Gelukkig hebben ze allemaal de eenheid kilogram, maar ze hebben allemaal hun eigen betekenis. In deze posting wil ik uitgebreid stilstaan bij 2 belangrijke gewichten voor een personenauto: massa rijklaar en massa ledig gewicht.

Lees verder “Massa rijklaar en massa ledig gewicht nader verklaard”