Reclame code commissie over kentekengebruik in reclamecampagnes

Afgelopen week heeft Stichting Reclame Code een site gelanceerd om voor je campagne een check te doen op mogelijke onverantwoorde zaken in je campagne. Via deze site kwam erachter dat de stichting alle uitspraken van de reclamecode commissie online heeft staan inclusief zoekmogelijkheid. Natuurlijk was ik even benieuwd naar de resultaten op het woord ‘kenteken’. Er kwamen enkele interessante cases naar boven.

Toyota

Voor verschillende reclamecampagnes van Toyota zijn in het verleden klachten en behandelingen voor de commissie geweest. Meest recentelijk was case 2011/00235. Het ging hier om de reclamecampagnes van Toyota over het belonen van de koper als hij een schonere Toyota ervoor terugnam onder het mom “Hoe schoner je wordt, hoe groter je beloning”. Bij deze campagne was de reclame van de oude, stinkende Rover. De commissie oordeelde in deze zaak dat de reclame-uitingen in strijd zijn met hun artikelen. Zij beveelt Toyota aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Een andere reclame die de commissie beoordeelde was de reclame met daarin 2 mooie oldtimers en een nieuwe Toyota Aygo. De indiener van de klacht gebruikte letterlijk het RDW kentekenregister om zijn grieven kenbaar te maken.

Zijn klacht was als volgt gedefinieerd:

Volgens de informatie van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) hebben de getoonde Porsche uit 1979 en de Alfa Romeo uit 1975 – gelet op de kentekens – geen APK of, in het geval van de Porsche, geen ‘officiële toelating’. Klager meent dat de Toyota dan ook wordt vergeleken met twee ‘wrakken’, hetgeen hij misleidend acht.

Natuurlijk had deze reclame ook een plekje op mijn blog. Dit waren destijds de resultaten van de kentekencheck van de Porsche en Alfa:

De vervallen APK vind ik niet zo’n interessant feitje. De experts weten dat dit ook kan duiden op een geschorste auto. De andere typering “geen officiele toelating” van de Porsche is wel bijzonder. Beide zijn namelijk niet nieuw in Nederland geleverd, gezien het verschil tussen datum toelating internationaal en datum afgifte Nederland.

De stichting wees deze klacht trouwens af, omdat duidelijk voor de kijker moet zijn dat het hier om zeer ongewone vergelijking gaat, oftewel humoristisch bedoeld is.

Taxaties in campagnes

In meerdere cases speelt het geven van geschatte waarde van een auto dmv een brief of website de hoofdrol. In veel gevallen zeggen de klagers dat ze op 1 of andere manier op het verkeerde been gezet, omdat de dealer van de importeur uiteindelijk toch een lager bedrag over heeft dan de klager wenste te hebben (of dacht te krijgen nav de online taxatie). Vaak eindigt de commissie dit soort zaken met de uitspraak “Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”
Carspotter

Ook de bekende SMSdienst Carspotter heeft in 2008 en 2009 2-tal klachten gekregen. In de genoemde commercials zou onvoldoende duidelijk worden dat de SMSprovider niet altijd een dagwaarde kan retourneren. De commissie oordeelde dat de klacht ongegrond was, omdat de adverteerder duidelijk voor additionele voorwaarden verwees naar hun site.

Code voor personenauto’s (CVP)

De personenautobranche heeft trouwens via hun belangenvereniging RAI een code samengesteld en ondertekend op het gebied van advertenties. Deze code is met name gericht om bepaalde zaken niet te veel te belichten in de reclames. Of zoals als artikel 1 van deze code stelt:

In reclame-uitingen mogen snelheid, acceleratie en motorvermogen niet als verkoopbevorderend argument worden gebruikt. Indien het motorvermogen wordt vermeld, dient dit in ieder geval in kilowatts (kW) te gebeuren.

Vervolg

Vanaf nu zal ik de uitspraken van de commissie actief scannen op gevallen uit de autobranche cq. reclames met auto’s erin.