Augmented verkiezingsposters voor tweede kamer verkiezingen 2012

Normaal gezien beschrijf ik op deze blog enkel automotive gerelateerde zaken. Vele postings heb ik al gewijd aan kentekens in Nederlandse reclames. Ditmaal echter een posting van een geheel andere orde, nl. gerelateerd aan de politiek. Om nog specifieker te zijn over de verkiezingsposters die voor Tweede kamer verkiezingen op 12 september op borden langs de weg staan.

Deze verkiezingsaffiches heb ik augmented gemaakt met behulp van Layar Creator.

Historie verkiezingsaffiches

Verkiezingsposters hebben al een lange traditie in Nederland. Op het internet bestaat hiervoor een uitstekend archief die alle posters in kaart heeft gebracht van tientallen verkiezingen, bijvoorbeeld van 2010:

http://www.verkiezingsaffiches.nl/Affiches/2010

Volgens dezelfde site zijn de posters als volgt te classificeren:

Verkiezingsaffiches zijn van oudsher een belangrijk onderdeel van de campagne van politieke partijen. Voordat televisie en internet hun intrede deden was de grootschalige verspreiding van affiches een doeltreffende manier om nieuwe kiezers te bereiken. Ze werden gebruikt om de boodschap van een partij uit te dragen en de herkenbaarheid te vergroten. Er werd veel gebruik gemaakt van symboliek en kenmerkende kleuren om de boodschap van de partijen te verduidelijken.

Layar creator

Begin dit jaar heeft de Nederlandse Augmented Reality pionier Layar een nieuwe dienst geintroduceerd: Layar creator. In 4 simpele stappen zijn magazine, billboards en posters te voorzien van een interactief digitaal laagje:

Layar creator is ook wel aangekondigd als de manier voor traditionele print om nieuwe toekomst te bieden naast alle tablets en smartphones.

Augmented verkiezingsposters

Feitelijk zijn de posters een beetje ouderwets in het geweld van alle massamedia van tegenwoordig. De billboard met alle posters hebben enkel een signaalfunctie dat er verkiezingen aankomen tegenwoordig. Meer informatie over de standpunten van de partij zijn niet of nauwelijks af te leiden van de posters. En dat is jammer…

Aangezien verkiezingsposters ook een nieuwe toekomst nodig hebben, heb ik de handschoen opgepakt. Alle posters van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen2012, heb ik voorzien van een digitaal laagje (link op Layar.com: http://www.layar.com/layers/amorw_jasperverweij_tweede_kamer_verkiezingsposters_2012/) . Om geen voorkeur uit te spreken voor 1 of andere partij heb ik alle affiches voorzien van dezelfde opbouw:

– Knop met link naar website partij

– Knop met link naar partijprogramma, indien beschikbaar, op NLkiest.nl

– Knop om een tweet te sturen nav deze augmented interactieve laagje

Zodoende krijg je het volgende effect als je met app LayarVision langs een billboard met posters gaat:

NOOT: Op laatste foto zie je ook een advertentie banner. Dit komt doordat ik gratis versie van Layar creator gebruik.

Testdrive

Mocht je niet in de buurt van een billboard wonen/werken of het weer zit niet mee… Met bijgaande foto’s (klik op foto’s voor vergrote versies) kan je vanachter je tablet, desktop, laptop ook het digitaal laagje oproepen:

Alle augmented verkiezingsposters

De volgende verkiezingsaffiches 2012 zijn augmented gemaakt:

Lijstnr Partij Poster
1 VVD
1 VVD
1 VVD
1 VVD
2 PVDA
3 PVV
4 CDA
5 SP
5 SP
5 SP
6 D66
6 D66
7 Groen Links
8 Christenunie
9 SGP
10 Partij voor de Dieren
13 Nederland lokaal
14 Libertarische partij
15 DPK
16 50Plus
17 LibDem
18 Anti Europa Partij
19 SOPN
20 Partij van de Toekomst

Digitale graffiti SP

Ik was niet de eerste die posters van digitaal laagje voorzag. De SP heeft enkele posters digitaal beklad met hun slogan:

http://www.layar.com/layers/rxvyj_thonik_sp_en_de_vvd1/

Dit is een voorbeeld:

Versiebeheer

Versie 0.3:

Kandidatenlijsten als link naar kiesraad.nl toegevoegd bij alle partijen

Versie 0.2:

– Nieuwe posters toegevoegd:

Democratisch Politiek Keerpunt DPK
50PLUS
Libertarische Partij (LP)
Anti Europa Partij
SOPN
Partij van de Toekomst (PvdT)
Liberaal Democratische Partij (LibDem)
Nederland Lokaal

– Andere poster SP en D66 toegevoegd

Versie 0.1:

– Posters van de volgende partijen toegevoegd:

VVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
GroenLinks
Christen Unie
SGP
Partij voor de Dieren

Vervolg

Komende dagen zal ik proberen nog enkele ontbrekende partijen toe te voegen aan de layar:

Piratenpartij
Partij voor Mens en Spirit (MenS)
Politieke Partij NXD