Cijfers nieuwverkopen personenauto’s anders bekeken

Vandaag was wederom in het nieuws dat de nieuwverkopen van personenauto’s in Nederland er slecht voor staat in vergelijking met andere Europese landen. Vooral het cijfer -54% procent voor de Nederlandse situatie blijft vooral hangen. Dit scoort lekker in de koppen,  maar de conclusie “het gaat slecht met de autoverkoop” wordt gebaseerd op het verkeerde gepresenteerde feit. In deze posting mijn visie over de nieuwverkoop ontwikkelingen op basis van andere totalen. Uiteindelijk komt daar dezelfde conclusie uit, maar dan wel anders inzichtelijk gemaakt.

Huidige vergelijkingen

Iemand die enigzins ingevoerd is in de materie, weet dan dat er gesproken wordt in vergelijking tot dezelfde maand vorig jaar. Nu was toevalligerwijs juni 2012 een uitzonderlijke topmaand qua nieuwregistraties, en dat geeft gelijk een belangrijk nadeel van deze manier van vergelijken aan. Als 1 van de 2 vergeleken maanden namelijk uitzonderlijk slecht of goed is, gaat de juiste vergelijking gelijk mank.

Een andere vergelijkingsmanier is om de eerste 6 maanden van dit jaar met de eerste 6 maanden vorig jaar te vergelijken. Hiermee wordt voorkomen dat je te veel last hebt van ongelukkig vallende dagen (zoals midweekse kerst of oud en nieuw).

Anders kijken naar de cijfers

In beide gevallen wordt er dus vooral gekeken naar dezelfde periode vorig jaar. Hieruit kan je echter geen trend duiden. Daarvoor heb je meer gegevens nodig, om te beginnen met de gegevens van de rest van het jaar. Oftewel in dit geval  met de maanden juli tot en met december van vorig jaar. Deze periode is namelijk het bruggetje tussen vorig periode en de huidige periode en maakt de vergelijking compleet. Ter duiding van de cijfers zijn de historische cijfers ook interessant. Zo zijn de maandcijfers per type koper van de nieuwverkopen op maandniveau als volgt:

persauto-nieuwverkopen-200801-201306

Zo’n grafiek is interessant om opvallende pieken of dalen te achterhalen. Zo valt direct de maand juni 2012 op als beste verkoopmaand uit deze periode. Ook zie je gelijk dat deze juni-maand uitzonderlijk is qua verloop in vergelijking tot voorgaande jaren. Uit deze grafiek kan je echter niet makkelijk opmaken wat de trend is in de nieuwverkopen. Daarvoor heb je iets anders nodig

12 maandelijks voortschrijdend totaal

Om een trend in de verkopen te analyseren heb je een running total nodig. Niet eentje die year-to-date telt, maar eentje die meeschuift met de maanden. In het geval van nieuwverkopen is de periode van 12 maanden vooral handig. Dit wordt ook wel in het Engels trailing 12 months genoemd. Op basis van dezelfde data als bovenstaande grafiek komt dan de volgende grafiek eruit (waarbij man en vrouw bij elkaar zijn opgeteld):

persauto-nieuwverkopen-totaal-200801-201306

Duidelijk uit deze grafiek blijkt de neerwaartse trend van de nieuwverkopen in de afgelopen maanden. Ook wordt gelijk duidelijk dat de trend bij consumenten veel eerder is ingezet dan bij rechtspersonen (zoals leasemaatschappijen, fleetowners, verhuurmaatschappijen). De juni 2012 stijging is (maar ook de extra stijging in december 2012) duidelijk zichtbaar als soort van trendbreuk. Ook de juni 2013 dip bij rechtspersonen is opvallend.

Jaarprognose

Met de toepassing van het 12 maandelijks gemiddelde is het volgen van de jaarprognose ook iets makkelijker te volgen. Recentelijk heeft Clem Dickmann van Aumacon zijn prognose voor 2013 naar beneden bijgesteld naar 375.000. BOVAG-RAI houdt vooralsnog vast aan haar eerdere prognose van 410.o00. Dit is echter het voorlopig jaar totaal als een jaar zou lopen van juli tot en met juni: 383.943

persauto-nieuwverkopen-totaal2-200801-201306

Ervanuitgaande dat zo’n uitzonderlijke decemberpiek zoals vorig jaar uitblijft, en tweede helft van 2013 zelfs licht onder het niveau  van tweede helft van 2013 zal presteren, denk ik op eigen titel dat de prognose van Aumacon helemaal niet onrealistisch is. En daarmee duiken we onder de running totals van 2009 Kortom: het gaat niet goed in de nieuwverkoop van personenauto’s.

7 antwoorden op “Cijfers nieuwverkopen personenauto’s anders bekeken”

  1. Uitstekende analyse. Goed te zien dat iemand de cijfers goed bekijkt zodat we een eerlijk beeld krijgen van de marktontwikkelingen! Complimenten.

    1. Ted, dit is inderdaad ook een manier van kijken. Wel interessant om te kijken of eerste 6 maanden niet altijd hoger aantal heeft tov tweede helft

Reacties zijn gesloten.