Massa rijklaar wordt grondslag Motorrijtuigenbelasting in 2015

Op 28 februari 2014 schreef ik een blogposting over het verschil tussen massa ledig gewicht en massa rijklaar vermogen. Ik voorspelde toen dat ondanks dat Belastingdienst niet voornemens was om de grondslag voor Motorrijtuigenbelasting budgetneutraal om te zetten van Massa ledig gewicht naar Massa rijklaar vermogen, de dienst hierop snel zou terugkomen.

Inmiddels zitten we op 11 april 2014 en zojuist las ik in een nieuwsbrief van RDW over Digitale CVO dat de Belastingdienst voornemens is om toch in 2015 over te gaan…

Citaat uit die blogposting van 28 februari 2014:

Volgens een artikel op Autoweek zal de Belastingdienst het veld Massa ledig gewicht nog niet budgetneutraal gaan vervangen voor massa rijklaar. Ik denk echter dat het veld zijn langste heeft gehad en in 1-2 jaar vervangen zal worden door massa rijklaar. Dit scheelt namelijk extra administratie bij zowel RDW als Belastingdienst.

Digitale CVO

In dezelfde blogposting haalde ik ook de wijziging van kentekening aan die RDW gaat doorvoeren in 2014, namelijk kentekening op basis van digitale CVO’s. Dit is wijziging met impact voor fabrikanten of hun gemachtigde (zoals importeurs), dus RDW heeft hierover een specifieke nieuwsbrief gemaakt.

Het gedeelte uit de nieuwsbrief die hierover gaat:

Vanaf 1 oktober 2014 ook ‘massa rijklaar’ doorgeven voor personenauto’s
Vanaf 1 oktober 2014 gaat de RDW in alle bestaande en nieuwe processen alleen nog de CvO waarde van ‘massa rijklaar’ gebruiken. De RDW verlangt van importeurs dat ze vanaf deze datum bij de inschrijving op basis van een typegoedkeuring ook de CvO-waarde doorgeven. Daarmee wordt ongelijkheid in de hoogte van de motorrijtuigbelasting voorkomen tussen het inschrijven op basis van een CvO en het inschrijven op basis van een typegoedkeuring.

Met het gebruik van ‘massa rijklaar’ sluit de RDW aan op Europese regelgeving. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken om de ‘massa rijklaar’ als maat voor de massa te gebruiken. In het CvO staat die waarde vermeld.

In het verleden stond van een voertuig zowel de ‘massa rijklaar’ als de ‘massa ledig voertuig’ op het (papieren) kentekenbewijs. Had de ‘massa rijklaar’ in de typegoedkeuring een onder- en bovengrens, dan gebruikte de RDW voor de registratie de ondergrens. Door het gebruik van de CvO-waarde doet die onzuiverheid zich vanaf 1 oktober 2014 voor nieuwe personenauto’s niet meer voor. Op de nieuwe kentekencard staat ook alleen de ´massa rijklaar´.

Gevolgen voor inschrijving personenauto’s
Voor nieuwe personenauto’s van hetzelfde merk en type kan de geregistreerde ‘massa rijklaar’ bij een inschrijving vanaf 1 oktober 2014 dus een andere waarde hebben dan voor 1 oktober. Dit is het geval als in de typegoedkeuring een onder- en bovengrens voor de ‘massa rijklaar’ staat vermeld. Voor andere voertuigsoorten is er geen verschil, omdat de CvO waarde van ‘massa rijklaar’ al gebruikt wordt.

Motorrijtuigbelasting
De RDW levert voertuiggegevens aan diverse partijen in overheid en bedrijfsleven, waaronder de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt tot nu toe de ´massa ledig voertuig´ als grondslag voor het bepalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor personenauto’s wordt die afgeleid van de ‘massa rijklaar’ door daar 100 kg vanaf te trekken. Voor een aantal personenauto’s die na 1 oktober 2014 geregistreerd wordt, leidt het gebruik van de CvO waarde in plaats van de minimumwaarde tot een hogere MRB dan voor hetzelfde type van een eerdere datum.

In 2015 massa rijklaar als grondslag
De Belastingdienst heeft het voornemen om in 2015 de grondslag van de MRB budgetneutraal te wijzigen van de ‘massa ledig voertuig’ naar de ‘massa rijklaar’. Dat komt doordat alleen de ‘massa rijklaar’ op de kentekencard staat en dus voor de eigenaar/houder eenvoudig te zien is.

Per 1 oktober 2014
Voor de invoeringsdatum van 1 oktober 2014 is gekozen omdat die precies halverwege de overgangsperiode april 2014-april 2015 ligt. Dat geeft providers en importeurs voldoende tijd om aanpassingen te doen.

Ik krijg dus sneller gelijk, dan gedacht 😉

Hogere MRB in aantal gevallen

Een ander opvallend zinnetje is het volgende:

Voor een aantal personenauto’s die na 1 oktober 2014 geregistreerd wordt, leidt het gebruik van de CvO waarde in plaats van de minimumwaarde tot een hogere MRB dan voor hetzelfde type van een eerdere datum.

Deze zin staat er alsof slechts een enkele auto hiermee te maken, zal krijgen. Ik ben benieuwd wat de daadwerkelijke impact zal zijn.

 

Update 20 september 2017

Soms blijken politieke processen veel langzamer te gaan dan gedacht. Zo ook de switch van Massa ledig gewicht naar Massa rijklaar als basis voor Motorrijtuigenbelasting. In de Fiscale maatregelen voor 2018 van het demissionair kabinet Rutte II is deze wijziging meegenomen. In de uitvoeringstoets (zie ook pagina 26 van deze publicatie) wordt nader beschreven hoe dit in zijn werk zal gaan:

Oftewel RDW zal een ander gegeven gaan uitleveren naar Belastingdienst en de Belastingdienst op haar beurt zal de huidige grenswaarden met 100kg ophogen om zodoende budgetneutraal de overstap te maken. Doordat de Belastingdienst echter bezig is met een nieuw geautomatiseerd systeem zal deze wijziging pas na invoering van dit nieuwe systeem worden ingevoerd. De planning hiervoor is 2019, maar de combinatie planning nakomen, IT en overheid is niet altijd een gelukkige gebleken…

 

 

Eén antwoord op “Massa rijklaar wordt grondslag Motorrijtuigenbelasting in 2015”

Reacties zijn gesloten.