Heeft discussie “Snorfiets op rijbaan” effect op nieuwverkoop in Amsterdam?

In en om Amsterdam was het onderwerp “snorfiets op rijbaan” een hot topic afgelopen maanden. Deze discussie kreeg zelfs landelijke aandacht doordat de Minister van Infrastructuur en Milieu op 2 juni 2014 de Tweede Kamer informeerde dat zij gemeenten eigen keuze te gevern over het wel of niet verplicht stellen van helmplicht. Deze helmplicht kan als eis gelden voor het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. Interessant om te zien of deze uitspraak ook invloed heeft op de verkopen van snorfietsen in Amsterdam. Voor de cijfers heb ik gebruik gemaakt van de kracht van VWE Trendweb.

Snorfiets op rijbaan?

De gemeente Amsterdam heeft zelf plannen ontwikkeld om de snorfietsen van het fietspad af te krijgen en te verbannen naar de rijbaan. Hiervoor heeft ze de volgende argumenten:

Overlast van snorfietsers in Amsterdam

Amsterdam wil de snorfiets met helmplicht (daar waar nodig) naar de rijbaan, omdat:

  1. De bereikbaarheid en mobiliteit van de stad in gevaar komen door de spectaculaire groei van de snorfiets op de nu toch al drukke fietspaden: het aantal snorfietsen in Amsterdam is sinds 2007 met 275% toegenomen tot een totaal van 30.000.

  2. Snorfietsers zorgen voor veel hinder en onveiligheid op de Amsterdamse fietspaden: 81% van de snorfietsers overtreedt de maximumsnelheid van 25 km/u ondanks de forse handhavingsinzet van de afgelopen jaren.

artikel-gemamsterdam

 

Tegenover de wensen van de gemeente staan andere partijen die deze mogelijkheid niet bestempelen als de juiste oplossing voor het probleem. Oa RAI vereniging komt hier sterk in het verweer, ondersteund door BOVAG, ANWB, VVN en KNMV.

Ten behoeve van factchecking heb ik de 275% groei claim even gevalideerd. Deze is inderdaad waar. De snorfietsmarkt is in Nederland sinds 2007 booming, en in Amsterdam nog zelfs tikje extremer. Niet onlogisch voor een grote binnenstad met moeizame bereikbaarheid voor auto’s. In Amsterdam stonden er begin 2008 nog maar 10. 895 snorfietsen geregistreerd, in oktober 2014 32.456 stuks, oftewel 298% groei. De bromfietsmarkt daarentegen is sinds 2011 licht afgenomen, ook in Amsterdam.

parkontwikkeling-bsf
Ontwikkeling park brom- en snorfietsen – landelijk versus regio Amsterdam (bron: VWE Trendweb)

Landelijke nieuwverkoop trends

Voor een eerlijk vergelijk heb ik eerst gekeken naar de landelijke trends van nieuwverkoop van brom- en snorfietsen. Anders dan de verkoop van personenauto’s is de nieuwverkoop groter dan de verkoop van tweedehands versies. Daarom is de nieuwverkoop een betere graadmeter om een mogelijke invloed van de rijbaandiscussie te detecteren.

nieuwverkoop-bsf-landelijk
Nieuwverkoop brom- en snorfietsen – landelijk (bron: VWE Trendweb)

Uit ervaring met eerdere jaren is de seizoensinvloed altijd heel erg duidelijk zichtbaar in met name de nieuwverkoop van snorfietsen. Ook het weer heeft invloed. Een beter voorjaar zorgt voor een vroegere piek, een droger najaar voor een mooie seizoensverlenging.

Tot en met oktober staan zowel de nieuwverkopen van bromfietsen als snorfietsen in de plus. De eerste noteert een aardige score met +11,54% tov 2013. De snorfietscategorie is qua omvang 3x zo groot, maar noteert nog wel een mooie +1,73% score over dezelfde periode t.o.v. vorig jaar.

Regio Amsterdam

Als we vervolgens een stapje dieper gaan binnen VWE Trendweb, dan kunnen we ook op niveau van regio Amsterdam (gedefinieerd door middel van CEBUCO gebied 21.1 voor de factcheckers) inzoomen. Daarin zien we met name voor de nieuwverkoop  van snorfietsen een ander patroon ontstaan:

nieuwverkoop-bsf-adam
Nieuwverkoop brom- en snorfietsen – regio Amsterdam (bron: VWE Trendweb)

Duidelijk in de grafiek van nieuwverkopen snorfietsen is de neerwaartse knik vanaf juni tot en met augustus. Als we de landelijke snorfiets nieuwverkoopcijfers naast de Amsterdamse cijfers zetten, is dit ook duidelijk te zien:

nieuwverkoop-bsf-landelijk-adam-tabel
Nieuwverkoop snorfietsen – landelijk versus regio Amsterdam in tabelvorm (bron: VWE Trendweb)

De regio Amsterdam staat cumulatief op -6,01 % ten opzichte van dezelfde periode in 2013, terwijl landelijk er een plus zit.

Andere grote steden?

Voor de check ook gekeken naar de andere grote steden qua snorfietsverkoop. Snorfietsverkoop in Utrecht en Rotterdam staan in de plus, in Den Haag op -2,95%.

– Utrecht + 14,35%

– Den Haag -2,95%

– Rotterdam +4,29%

Voor Den Haag zit hier vooral de verklaring in een uiterst goede verkoop in 2013. Daarnaast wordt is grafiek ook gelijkmatiger.

nieuwverkoop-bsf-denhaag
Nieuwverkoop snorfietsen – regio Den Haag (bron: VWE Trendweb)