Welk teken komt het meeste voor op kentekenplaten?

Tele2 heeft een aardige reclamecampagne met een aanstekelijk deuntje en tekst: Niet omdat  het moet, maar omdat het kan (oftewel NOHMMOHK). Deze posting is goed samen te vatten met deze tele2 slogan voor de beantwoording van deze vraag: Welke letter of cijfer komt namelijk het vaakst voor op de Nederlandse kentekenplaten? De aanleiding was echter een bloedserieuze.

Aanleiding

VWE is een grote dienstverlener op het gebied van remarketing van voertuigen oa door het verstrekken van de juiste documenten om een voertuig tig kilometers verder dan de Nederlandse grens te registreren in een ander land. Als deze voertuigen al rijdende naar de plaats van bestemming worden gebracht dan dienen ze voorzien te zijn van een tijdelijke kentekenplaat, oftewel de exportplaat. Voor de introductie van de kentekencard had dit exportkenteken een eigen kentekencombinatie die gebaseerd werd op jaar-maand-week en daaropvolgende opvolgnummers. Sinds de introductie van de kentekencard is besloten om de exportkentekenplaat te baseren op het oorspronkelijke Nederlandse kentekencombinatie. De witte plaat en zwarte letters zijn nog steeds gelijk.

Aangezien je niet altijd op voorhand kan weten welk voertuig op export gaat, heeft VWE een kentekenstickerkoffer ontwikkeld waardoor je in een handomdraai een witte kentekenplaat kan voorzien van de juiste letters en cijfers. Deze koffers en nabestellingen van de stickers kunnen klanten online bestellen in de VWE exportshop.

Aangezien het vanwege voorraadvorming handig is om te weten welke letters en cijfers hardlopers zijn, werd de vraag gesteld welke letters en cijfers verhoudingsgewijs meer of minder gebruikt worden. Een gedeelte van die analyse is gebruikt voor deze posting.

Streepje

Het Nederlandse kentekensysteem kent op kentekenplaten groepjes van cijfers en letters. Deze groepjes  kunnen minimaal uit 1 cijfer of letter bestaan, maximaal uit 3 cijfers. Als er 4 cijfers of letters achtermekaar staan, wordt er een streepje gezet. Aangezien elke kentekenplaat 2 streepjes kent, zal het niet verbazen dat juist het streepje het vaakst voorkomt op een Nederlands kenteken. Dit is geen 100%, want op de brom- en snorfietskenteken komen geen streepjes voor. Daarnaast ontbreekt er nog wel eens een streepje op een vierkant kentekenplaat (ook wel Model 27.2 genoemd)

Cijfers

Elk kenteken heeft in Nederland minimaal 2 cijfers in de combinatie staan. Aangezien bij de honderdtallen in kentekens 001 t/n 099 niet gebruikt wordt, is het niet helemaal verbazingwekkend dat juist het cijfer 0 het minst voorkomt in een kenteken. De kans op een 0 in een willekeurig Nederlands kenteken is 19,8%, terwijl de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 hoegenaamd gelijkig voorkomen met 23,3%

Cijfers Aantal kentekens %
3 3.114.184 23,3%
4 3.113.699 23,3%
5 3.113.497 23,3%
6 3.113.381 23,3%
7 3.113.092 23,3%
1 3.112.892 23,3%
8 3.112.809 23,3%
9 3.112.170 23,3%
2 3.111.702 23,3%
0 2.645.878 19,8%

NOOT: In een willekeurig kenteken kan een cijfer meer dan 1 keer voorkomen. In deze analyse is enkel geteld of een cijfer voorkomt

Dit beeld is over alle voertuigsoorten heen gelijkig.

Letters

Letters zijn een ander verhaal. Sowieso zijn een aantal letters in de loop der jaren uitgesloten van gebruik of nooit gebruikt. Zo heeft geen enkel Nederlands kenteken de letter Q, I of C in haar midden. De letter C heeft daarbij nog wel een status aparte, want deze letter wordt bij de kentekens van Corps Diplomatique wel gebruikt.

Zeldzame letters

In de categorie zeldzame letters kunnen we de letters E, A, O of Y scharen. Deze letter O wordt enkel bij opleggers gebruikt als eerste letter. 99,0% van deze voertuigsoort heeft deze letter in haar kentekens. Dit is echter een kleine voertuigsoort (161.264 in totaal).

De letters E, A en Y komen vooral voor op oudere voertuigen. De kans dat je een Y spot is relatief gezien het grootst bij voertuigsoorten Aanhangwagen (6,7%) , Motorfiets (7,4%) of Oplegger (11,2%).

Populaire letters

Aan de andere kant van het spectrum zijn de populaire letters. Een zestal letters komen vaker op een kenteken voor dan het cijfers 0:

Letters Aantal kentekens %
F 2.810.031 21,0%
X 2.788.640 20,9%
T 2.775.155 20,8%
D 2.714.952 20,3%
Z 2.670.030 20,0%
G 2.663.681 19,9%

De verklaring voor de populariteit van deze letters is redelijk makkelijk. De letters F en D worden bijvoorbeeld gebruikt bij brom- en snorfietsen als eerste letter. De letters T, X en Z komt vooral door de nieuwe kentekens van de laatste jaren. De 5 recentste jaren maken het grootste gedeelte van het Nederlands wagenpark uit. In deze jaren werd sidecode 7 beeindigd (met de letters T, X en Z) en de qua letters beperkte sidecode 8 doorlopen. Deze sidecode had slechts K, S, T, X en Z als beginletter bij personenauto’s. K was echter in de sidecodes daarvoor zeldzaamheden als beginletter. Bij de letter S worden combinaties als SS en SD als verboden combinatie gezien, waardoor deze letter ook minder in gebruik is.

Dit jaar zijn we gestart met sidecode9. De eerste letter daarin is G. Deze is al volledig doorgelopen en dat is al gauw meer dan 250.000 kentekens.

Als we overigens enkel kijken naar personenauto’s dan zijn de letters T en X zelfs populairder dan de cijfers 1 tot en met 9! 23,9% van alle personenauto’s heeft minimaal 1 keer de letter T op het kenteken staan. 23,8% heeft letter X.