Sterke groei RDW erkenninghouders in 2021, stabiel aantal APK erkenninghouders

Rondom het Nederlandse kentekenregister zijn allerlei partijen geautoriseerd om handelingen te verrichten. Handelingen waarmee wettelijk gezien wijzigingen in een basisregistratie worden doorgevoerd, de basisregistratie voertuigen, oftewel het kentekenregister. Deze bevoegdheden worden in de vorm van verschillende erkenningen door RDW uitgegeven en beheerd. Al jarenlang verzamelt Kenteken.tv de aantallen RDW erkenninghouders om zodoende de markt op dit gebied te duiden. 2021 was hierin een bijzonder jaar. Bij merendeel van de erkenningen gingen de aantallen omhoog, maar bij sommige vooral voertuigtechnische erkenningen bleven de aantallen stabiel of gingen licht omlaag.

Verantwoording cijfers

Voor de cijfers van de aantal erkenningen wordt gebruikt gemaakt van twee bronnen. Allereerst publiceert RDW dagelijks mutaties in de erkenningenregistratie door middel van opendata. Via een speciale pagina op Kenteken.TV zijn de actuele RDW erkenningen te achterhalen. Maandelijks worden deze cijfers weggeschreven voor trendanalyses.

Naast de opendata wordt ook gebruik gemaakt van de officiële cijfers gepubliceerd in RDW jaarverslagen. Deze cijfers wijken soms licht af van de opendata gegevens. Daarom worden de cijfers van 31 december van voorgaande jaar altijd overschreven als jaarverslag wordt gepubliceerd (in tweede kwartaal meestal).

Groei in erkenning handelaarskenteken

De erkenning die de meeste bedrijven bezitten, is de erkenning om met handelaarsplaten te rijden. Dit zijn die groene platen waarmee een handelaar in voertuigen, kortstondig op de openbare weg mag begeven.

In 2021 groeide deze erkenning met 5,7%. Grootste verklaring hiervoor is de start van de uitgifte van kentekens voor landbouwvoertuigen. Door deze uitgifte zijn een hele reeks bedrijven die dit soort voertuigen repareren en/of verhandelen genoodzaakt om een erkennning bij RDW hiervoor aan te vragen.

Groei erkenningen bedrijfsvoorraad en tenaamstellen

Vrijwel gekoppeld aan de handelaarsplaten zit de erkenning voor het houden van een bedrijfsvoorraad (ook wel afgekort met ORB). Deze erkenning biedt handelaren enkele voordelen, waaronder het tijdelijk afzien van enkele voertuigverplichtingen. Zo vallen voertuigen in een handelsvoorraad onder een speciale bedrijfsverzekering en geldt de WA-plicht voor individueel voertuig niet. Als met deze auto’s toch gereden moet worden op een openbare weg, komt de erkenning handelaarskenteken om de hoek kijken.

In 2021 groeide deze markt met 5,8%. Ook hier zorgde de kentekening van landbouwvoertuigen voor de groei.

Gekoppeld aan de erkenning voor het houden van een bedrijfsvoorraad is de mogelijkheid om deze voertuigen te naam te stellen bij verkoop. Het aantal erkenningen Tenaamstellen maakte in 2021 een sterke groei door van maar liefst 13,4%.

Deze groei is niet enkel te verklaren door de kentekening landbouwvoertuigen. Al langer is de trend dat verkopers van voertuigen liever een ritje naar een kentekenloket (zoals PostNL of kentekenloket.nl ) besparen. Met enkele handelingen zijn de voertuigen namelijk zelf te registreren. Dat bespoedigt het proces aanzienlijk.

Inmiddels heeft 52,8% van alle ORB-erkenninghouders de erkenning voor tenaamstellen.

Stabiel aantal APK lichte en zware voertuigen

In de collectie erkenningen is een speciale rol weggelegd voor de erkenningen rondomg de Algemene Periodieke Keuringen. Jarenlang waren er twee varianten beschikbaar: APK licht voor personenauto’s/lichte bedrijfswagen en APK zwaar voor zwaardere bedrijfswagens. 602 bedrijven hadden op 31 december 2021 beide erkenningen. 8.708 bedrijven hadden enkel APK licht en 264 bedrijven enkel APK zwaar.

In 2021 is er echter een derde APK erkenning erbij gekomen: APK landbouw. Op 31 december 63 erkenninghouders van dit type. 17 erkenninghouders hebben alle APK erkenningen in huis.

In totaal waren er 9.619 erkenninghouders. Dat betekent een kleine groei van 0.2%.

Daling in demontage erkenningen

De markt van demontagebedrijven is al jarenlang erg stabiel. Door allerlei milieumaatregelen leent deze bedrijfstak zich er niet voor om te groeien. Het Nederlandse wagenpark groeit echter al wel jarenlang. Gemiddeld worden de Nederlandse auto’s echter wel ouder en dat heeft zijn weerslag op demontagemarkt. Ook blijft export van voertuigen een interessant alternatief voor een voertuig zijn laatste rustplaats vindt.

Het totaal aantal bedrijven met de erkenning om voertuigen af te melden voor demontage is netto gedaald met 5 bedrijven: 562 bedrijven.

Export erkenning nog steeds stijgende

Om auto’s administratief uit te schrijven zijn er in Nederland een aantal opties. Je kan vanuit je eigen bedrijfsvoorraad voertuig afmelden in het Nederlands kentekenregister. Hiervoor heb je de erkenning Uitvoer nodig, ook wel OREH genaamd.

In 2021 is het aantal erkenninghouders hiervoor flink gestegen met 17,1%. Ook hier spelen de landbouwvoertuigen een belangrijke rol. Deze markt is van nature erg internationaal gericht.

Een andere mogelijkheid om een voertuig op export te zetten, is het gebruik maken van een speciale dienstverlener op dit gebied. Dit kan een RDW balie zelf zijn, maar ook gewoon een autobedrijf om de hoek. Deze bedrijven dienen dan wel de erkenning “Export dienstverlening voor derden” te hebben, oftewel EDD.

Ook dit aantal erkenningen groeide in 2021 flink met 13,5% naar 1.121 EDD erkenninghouders. Ook hier zijn de toevoegingen van de landbouwvoertuigen de verklaring.

Neerwaartse trend LPG markt

De markt voor auto’s met een LPG installaties is al jarenlang tanende. Dit heeft ook zijn weerslag op het aantal bedrijven die achteraf auto’s kunnen voorzien van LPG installaties.

Elk jaar zijn er minder erkenninghouders beschikbaar die de installaties van deze gasinstallaties kunnen afmelden. De huidige aantal is 95 erkenninghouders.

Versnelde inschrijving

Er zijn dus verschillende erkenningen om voertuigen te verhandelen en een end-of-life te geven in de vorm van export of demontage. Voor de inschrijving van nieuwe voertuigen als (officiële) Nederlandse distributeur of importeur is een andere erkenning nodig: Versnelde inschrijving. Dit is de erkenning die nodig is om digitaal voor een ongekentekend, nieuw voertuig een kenteken aan te vragen bij RDW.

Deze erkenning is net zoals tenaamstellen, een soort suberkenning onder de bedrijfsvoorraad erkenning. Toch zijn voor deze erkenning allerlei specifieke vereisten.

Doordat nieuwe landbouwvoertuigen vergelijkbaar aan andere voertuigsoorten op basis van een chassisnummer en typegoedkeuringsgegevens worden ingeschreven, is juist bij deze erkenningsoort een flinke groei te zien. Het aantal erkenningen steeg met maar liefst 51,3% naar 734 erkenninghouders.

Kentekenplaatfabrikanten

Tot slot bekijken we nog een ander belangrijke erkenning in de Nederlands voertuigmarkt. Elk gekentekend voertuig dient natuurlijk voorzien te worden van 1 of meer kentekenplaten. Voor de uitgifte van deze platen is een strikte procedure om te voorkomen dat lege platen door het dievengilde worden voorzien van eigen letters en cijfers.

Deze markt is verdeeld in 2 type erkenningen. De eerste erkenning is slechts weggelegd voor enkele bedrijven. Er zijn slechts 10 bedrijven in Nederland met de erkenning Lamineerder. Dit zijn de bedrijven die onbedrukte kentekenplaten mogen produceren. Zij voorzien de aluminium platen van een gekleurde lamineerlaag.

Deze halffabrikaten worden vervolgens door “kentekenplaatfabrikanten” bedrukt met de juiste letters en cijfers. Dit is de tweede type erkenning. Hiervan zijn er 397 erkenninghouders. Dat zijn er 3 meer in vergelijking met einde 2020. Aangezien er door de kentekening landbouwvoertuigen een flink aantal platen extra nodig waren, heeft deze markt door de geringe groei het meest geprofiteerd van deze toevoeging aan het kentekenregister.

Aantal erkenningen per erkenninghouder

Als extra heb ik gekeken naar actuele verdeling van de erkenningen. In de opendata set van RDW zijn momenteel 20 verschillende erkenningen terug te vinden. Geen enkel bedrijf heeft alle erkenningen in huis. Gemiddeld heeft een bedrijf 2,7 erkenningen (waarvan merendeel met handelaarskenteken en bedrijfsvoorraad al klaar zijn).

Aantal erkenningenAantal
15059
27670
38677
45864
51439
6334
772
815
911
102
Totaal29143

Twee instellingen hebben maar liefst 10 erkenningen in bezit. Dat zijn Autobedrijf Loven-Trucks B.V. uit Hoensbroek en RDW zelf.