KentekencARd – Nieuw Nederlands kentekenbewijs voorzien van digitale laag

In de 4 jaar van het bestaan van deze blog deze maand zijn 2 termen in een paar postings voorbijgekomen. De ene term is Kentekencard, en de ander is Layar. De combinatie van deze termen was echter nog niet voorgevallen. In deze posting introduceer ik echter een nieuwe mogelijkheid die beide termen verenigt in: KentekencARd

Augmented Reality

Layar is één van de pioniers op het gebied van Augmented Reality. In eerste instantie vooral door lokatie-informatie te tonen, maar de laatste jaren vooral door printcampagnes in media te voorzien van een interactieve laag.

layar-steps

Vorige week stonden ze in het nieuws, want een andere pionier Blippar heeft deze Nederlandse startup overgenomen.

Sommige mensen vinden Augmented Reality een overrated hype; andere mensen denken juist dat de combinatie van virtueel laagje over de werkelijkheid de toekomst heeft. Ik schaar me vooral in het kamp die Augmented Reality schaart onder de noemer “interessante technologie”. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van de mogelijkheden.

KentekencARd

Layar biedt al een paar jaar een online creator om je (print) campagnes te voorzien van een interactief laagje. Al eerder heb ik hiermee geexperimenteerd. Deze technologie heb ik ook ingezet om elke kentekencard te voorzien van een digitale mogelijkheden.

Bij het maken van een functioneel laagje hield ik 1 vraag centraal:

  • Wat zou ik willen weten/zien als ik een kentekencard in handen zou krijgen?

Uiteindelijk kwam ik op 3 mogelijke subvragen die iedereen zichzelf zou kunnen stellen als hij een kentekencard zou zien:

  • Is dit een echte kentekencard?
  • Is dit een geldige kentekencard?
  • Is er meer informatie over dit kenteken/voertuig te geven?

Deze vragen stonden centraal bij het maken van digitaal laagje. Bij succesvolle herkenning van een kentekencard wordt in Layar de volgende digitale laag geladen:

KentekencARd-layar

De buttons verwijzen allemaal naar webpagina’s:

Controleren echtheidskenmerken van kentekencard

– Controleren geldigheid documentnummer

– Verwijzing naar VWE iKenteken app

Daarnaast is logo van Kenteken.TV opgenomen met link naar deze site.

In de huidige versie van KentekencARd wordt ook

Hoe te proberen?

– Installeer Layar op je app.

– Start de app op en richt op een (fysieke) kentekencard of op de volgende versie op het scherm:

Kentekencard_voorzijde_jpg

– Bij succesvolle detectie worden de buttons getoond.

Wijzigingen aanbrengen rijksdocument

Bij het maken van deze tool bleef 1 vraag van juridische aard rondzweven. Op de achterkant van de kentekencard staat namelijk de volgende zinsnede:

Rijksdocument – Het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen maakt dit bewijs ongeldig

Zou het toevoegen van een digitaal laagje via Layar ook onder de definitie van “onbevoegd aanbrengen” horen? Mijn (voorlopige) eigen conclusie is “Nee”, want het digitaal laagje is namelijk geen fysieke wijziging van de gegevens die zichtbaar zijn op de card. Hierdoor ontstaat geen nadelig effect in het normale handelsverkeer met dit laagje.

Vervolg

De huidige versie van KentekencARd scant geen specifieke gegevens van een kentekencard. In theorie zou dit mogelijk moeten zijn, maar ik beschik zelf niet over de technologische kennis om dit te realiseren. Daarnaast maak ik gebruik van kosteloze versie van Layar, waardoor er ook een advertentiebanner wordt getoond. Bij gebleken succes qua gebruik is deze banner weg te halen.

UPDATE 4 juli 2014: Ik heb na deze posting RDW gevraagd of KentekencARd juridisch gezien mag blijven draaien. RDW heeft dit juridisch uitgezocht en geconcludeerd dat deze toepassing van een digitaal laagje op een rijksdocument zoals kentekenbewijs is, geen probleem is.

UPDATE 26 augustus 2014: Deze week is de digitale laag offline gehaald. De reden is simpel. Zeer weinig mensen pakken hun telefoon, openen hun app Layar en richten dat (per ongeluk) op hun kentekencard. Ikzelf heb enkel via social media en deze blog aandacht gevraagd voor dit product. Dat is duidelijk niet genoeg gebleken om deze innovatie onder de aandacht te krijgen bij een groter publiek.

Dit zou niet zo erg zijn, als er geen kosten zijn verbonden aan het verlengen van de beschikbaarheid van deze digitale laag. Omwille van kosten-baten is het product dus in de ijskast gezet. Mocht iemand interesse hebben om het te ontdooien, let me know!