Er staat meer data op je kentekencard dan je denkt

Sinds 1 januari 2014 kennen we in Nederland eigenlijk geen Nederlandse kentekenbewijzen meer (enkel voor voertuigen die geëxporteerd worden). In plaats daarvan hebben we een kentekenbewijs op creditcard formaat. Deze kentekencard is voorzien van een chip waarop de digitale versie van de gegevens staan die je ook op kentekencard zichtbaar ziet. Wat veel mensen echter niet weten, is dat er hoogstwaarschijnlijk meer data op deze chip staat dan je zou verwachten. Dit geldt hoogstwaarschijnlijk voor alle auto’s vanaf 2015. In deze uitgebreide blogposting gaat Kenteken.TV dieper in op deze unieke gegevens.

Kentekencard

Waarschijnlijk weten heel veel mensen al niet meer beter. Ergens in de auto, portemonnee of gewoon thuis ligt het kentekenbewijs van het voertuig die ze rijden, trekken en/of bezitten.

Op dit kentekenbewijs in creditcard formaat, kortweg kentekencard of kentekenkaart genoemd, staat aan de voorkant en achterkant allerlei registratiegegevens van het gekentekende voertuig. Zo staat op de voorkant naast het kenteken de NAW-gegevens van de eigenaar-houder en 3 belangrijke registratiedata, zoals datum eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling.

Op de achterkant staan allerlei belangrijke gegevens om het voertuig te identificeren, zoals voertuigidentificatienummer (ook wel VIN of chassisnummer genoemd), merk, handelsbenaming, Europese typegoedkeuringsgegevens. Er staan echter ook enkele essentiële gegevens voor het gebruiken van het voertuig, zoals gewichten, vermogen, aantal zitplaatsen, brandstofsoorten.

Op de voorkant staat rechtsonder het unieke documentnummer van deze kentekencard. Op de achterkant staat hetzelfde documentnummer gecodeerd in een barcode.

Chip op kentekencard

De introductie van de kentekencard ging begin 2014 veel gepaard met communicatie over de nieuwe vorm van het kentekenbewijs en de wijziging van de processen daaromheen. Op de kentekencard was echter op nadrukkelijk verzoek van o.a. de vertegenwoordigers uit de voertuigbranche plaatsgemaakt voor een digitale chip. Op deze chip staan de gegevens die leesbaar zijn op de kentekencard ook digitaal beschikbaar.

Dit zou voornamelijk bij innameprocessen in de voertuigbranche erg handig zijn. In plaats van mondeling uithoren van de eigenaar/berijder van een voertuig zou het inschuiven van de kentekencard in een smartcard reader volstaan.

Kenteken.TV verkende als een van de eerste in 2014 de mogelijkheden van deze chip. Mijn verwachting destijds was dat het uitlezen van deze chip massaal zou worden toegepast binnen de automotive branche. Dit bleek uiteindelijk langzamer te gaan dan gedacht. Anno 2020 beschikken diverse software pakketten voor de voertuigbranche over een module om de kentekencard gegevens uit te lezen en te gebruiken voor het vervolgproces in hun applicatie.

Foto: Autoflex / Harold Makaske

Onder andere de volgende softwareleveranciers voor autobedrijven en/of schadeherstelbedrijven bieden modules aan om kentekencard gegevens direct in te lezen in hun software:

De realisatie is niet altijd even makkelijk geweest. Steeds meer applicaties in de automotive branche draaien tegenwoordig in the cloud of zijn volledig webgebaseerd. Voor het uitlezen van een smartcard zoals een kentekencard is, heb je echter randapparatuur nodig die is aangesloten op je lokale desktop/laptop. En vanuit een browser is dat niet 1-2-3 te regelen. Vaak hebben deze softwarepartijen een programmaatje gemaakt die lokaal op de PC de gegevens van de kentekencard uitleest en vervolgens doorstuurt naar de cloud.

Hoe kan je je kentekencard uitlezen?

Je hebt het echter niet per se software nodig van een garagemanagementsysteem om je eigen kentekencard uit te lezen. Direct bij de introductie van de kentekencard in 2014 gaf RDW een demo-applicatie vrij op Github om kentekencards uit te lezen. Voordat je deze software kan opstarten heb je echter wel eerst een ander essentieel item nodig: een smartcard reader.

Soms is een laptop al uitgerust met een smartcard reader, maar veelal zal er hardware gekocht moeten worden die via USB aan je Windows machine aangesloten kan worden. In principe zijn alle deze leesapparaten plug-n-play, oftewel USB-stekker inpluggen en direct gebruiksklaar.

De volgende apparaten worden aanbevolen door bijvoorbeeld Carsys:

 • Hama USB Identiteitskaartlezer (via Bol.com)
 • König smartcard reader (via Bol.com)
 • Nedis smartcard reader (via Okaphone), is gelijk aan König

Ikzelf heb de Hama aangeschaft en deze werkte direct goed.

kentekencard reader Hama
Hama kentektencard reader

eVR demo applicatie werkend krijgen

Via de Github site van RDW is een ZIP-file te downloaden van de EVR applicatie. In december 2013 heeft RDW versie 1.0.0.0 vrijgegeven. In mei 2019 is een kleine update van de applicatie beschikbaar gemaakt (hierover later meer). Helaas heeft RDW deze niet als nieuwe release in Github beschikbaar gemaakt (bijvoorbeeld als versie 1.1.0.0 of zoiets), maar enkel en alleen de gewijzigde broncode en ZIP-file bijgewerkt.

Je dient voor een werkende versie het volgende ZIP-bestand te downloaden:

Deze demo applicatie heeft geen installatieprogramma. Het ZIP-bestand zal daarom zelf moeten worden uitgepakt op een lokatie naar keuze, bijvoorbeeld C:\temp\eVR.ReadVehicleLicenseCardDemo.

Na het inprikken van de smartcard reader in een USB-poort kan je in de uitgepakte folder dubbelklikken op de executable eVR.ReadVehicleLicenseCardDemo.exe. Hoogstwaarschijnlijk zal je dan de volgende foutmelding krijgen:

Om deze foutmelding weg te werken dien je de volgende handelingen uit te voeren:

 • Klik op OK om foutmelding weg te halen. Sluit EVR programma af.
 • In de uitgepakte map zit een folder genaamd certs , bijvoorbeeld C:\temp\eVR.ReadVehicleLicenseCardDemo\certs
 • Kopieer het complete pad naar deze folder (via toetscombinatie CTRL-C bijvoorbeeld)
 • Open het bestand eVR.ReadVehicleLicenseCardDemo.exe.config in een programma als Notepad/kladblok.
 • Overschrijf de waarde van key CSCAFileDir van C:\eVR-master\certs met de gekopieerde inhoud
 • Sla gewijzigde config bestand op en heropen de EVR demo applicatie.

Als het goed is, krijg je nu geen foutmelding. In plaats daarvan zou je het scherm moeten krijgen waarbij twee maal een afbeelding van een smartcard en pijl te zien is:

Als je vervolgens zeker weet dat de de smartcard reader via USB is aangesloten, kan je een kentekencard erin schuiven. Vrijwel meteen zou er data in de eVR applicatie getoond moeten worden:

Voorbeeld weergave data van kentekencard

Voor de demo-applicatie heeft RDW eigenlijk iets heel leuks gedaan. Ze hebben een soort van digitale tweeling gemaakt van de fysieke kentekencard. Dynamisch wordt de data van de chip op een virtuele versie van een kentekencard getoond.

Ongeldige kentekencard?

Het kan zijn dat je een oude versie van de kentekencard leestool van RDW al op je PC had staan. Afhankelijk van de ouderdom van de kentekencard zelf kan je dan bij het insteken van een kentekencard een foutmelding krijgen:

Foutmelding bij tonen kentekencard

De reden hiervoor is verklaarbaar. Bij het beschrijven van de chip van de kentekencard door RDW wordt gebruik gemaakt van een digitale certificering zodat de authenticiteit van de gegevens op de chip geverifieerd kan worden.

Voor deze verificatie verstrekt RDW zogenaamde CSCA-certificaten. Om de eVRD applicatie op de kentekencard te controleren zijn er 2 certificaten beschikbaar:

 • CSCA NL eVRD 01 – Certificaat voor alle kentekencards uitgegeven vanaf 1 januari 2014 tot en met 10 mei 2019
 • CSCA NL eVRD 02 – Certificaat voor alle kentekencards uitgegeven vanaf 11 mei 2019

Als je dus bij een oudere versie van de eVR applicatie een kentekencard gemaakt na 11 mei 2019 probeert te lezen, dan kan de applicatie een foutmelding geven. Dit komt doordat de applicatie het nieuwe CSCA certificaat niet kent.

Het is niet onrealistisch dat er in toekomst nog meer nieuwe CSCA certificaten zullen worden geïntroduceerd. De speciale pagina van RDW over deze certificaten zal hiervoor in de gaten gehouden moeten worden.

Welke data staat op de chip van je kentekencard?

Het is natuurlijk erg leuk om een virtuele versie van je kentekencard op het scherm getoverd te krijgen. Exact dezelfde gegevens kan je echter ook zelf aflezen van de kaart zelf. Het nut van de beschikbaarheid van de digitale versie van deze gegevens is dus vooral interessant voor partijen die veel keren op een dag deze gegevens zouden willen gebruiken. Ziedaar de verklaring dat softwareleveranciers in de automotive branche een kentekenuitlees applicatie hebben gemaakt.

Naast de registratiegegevens (volgens de technische uitleesdocumentatie ook wel EF_RegistrationA genoemd) staat er zeer waarschijnlijk echter nog meer gegevens op deze chip. Dit kan gelden voor voertuigen die vanaf 2014 zijn toegelaten op de Nederlandse weg.

Je kan heel snel zien of deze extra gegevens op de chip staan als je de eVR-applicatie gebruikt. Je krijgt dan namelijk een extra tabblad te zien genaamd CVO Data 1

En bij het openklikken van deze tabblad zal er een lange lijst van gegevens worden getoond:

Maar voordat we hieruit mogelijk interessante informatie destilleren, gaan we eerst dieper in op het hoe en waarom van deze gegevens.

Certificaat van Oorsprong

Om een voertuig in Nederland te registreren kan een importeur/fabrikant op basis van een Certificaat van Overeenstemming (CvO) een voertuig inschrijven. Jaren geleden gebeurde dit op basis van nationale typegoedkeuringsgegevens. Sinds einde van de vorige eeuw wordt binnen de EU echter bij steeds meer voertuigcategorieën de inschrijving gedaan op basis van Europese typegoedkeuringen.

Voor elk modellenreeks die bestemd is voor de Europese markt dient een fabrikant een typegoedkeuring aan te vragen. Ter completering van het verhaal: voor kleine series gelden ietwat afwijkende afspraken. Per individueel exemplaar uit deze modellenreeks wordt vervolgens een Certificaat van Overeenstemming (CvO) of in het Engels Certificate of Conformity (CoC) gemaakt. Op deze papieren versie staat naast het unieke identificatienummer van een voertuig (VIN) ook de geldende typegoedkeuringsgegevens vermeldt. Met zo’n CvO geeft de fabrikant dus aan dat het voertuig conform overeenstemming met de onderliggende typegoedkeuring geproduceerd is.

Elk EU land is verplicht om voertuigen op basis van deze CvO in te schrijven. Aangezien het registreren van tientallen voertuigen op basis van een papieren, individuele CvO veel administratief gedoe oplevert, kent RDW sinds jaar en dag de mogelijkheid om voertuigen versneld in te schrijven. Deze jarenlang gebruikte procedure bleek uiteindelijk echter niet EU-proof en daardoor moest RDW het proces aanscherpen.

RDW was hierom één van de initiatiefnemers binnen het Europese overlegorgaan van registratie-autoriteiten Ereg om de verstrekking van CvO’s digitaler te maken. Hiervoor werd IVI, oftewel Initial Vehicle Information geïntroduceerd. IVI is een op XML gedefinieerde standaard om CvO van een voertuig digitaal te verstrekken. Dit levert allerlei voordelen op:

Het voordeel van het digitale CvO voor de fabrikant is dat hij dit eenmalig aanlevert voor een betreffend voertuig. Dat voertuig kan dan op basis van het digitale CvO  worden ingeschreven in 1 van de aangesloten lidstaten. De fabrikant hoeft niet meer verschillende berichten aan te leveren aan verschillende landen.

Het is exact deze initiële voertuigregistratie XML die op de chip van je kentekencard geplaatst zou kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld stukje IVI-xml van de kentekencard geplukt van mijn privé auto:

In de eVR applicatie wordt deze XML omgezet naar een lange lijst van gegevens die in tabblad CVO Data 1 wordt getoond.

Wegschrijven IVI-XML in eVR applicatie

Met een kleine aanpassing in de sourcecode van de eVR applicatie is deze XML zelf weg te schrijven naar een lokaal bestand. Om dit te kunnen doen heb je ontwikkelomgeving nodig die de eVR code kan wijzigen en opnieuw kan compileren.

In de source is een bestand Form1.cs waarin de code staat die verantwoordelijk is voor het opbouwen van de eVR grafische interface. Op regel 180 wordt functie CreateCVODataGrid gedeclareerd:

Code snippet Form1.cs

Voor regel 188 kan de volgende coderegel worden toegevoegd om in de folder waarin eVR applicatie staat de IVI XML weg te schrijven:

File.AppendAllText(DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff") + ".xml", cvoAsXML);

Helaas heb ik zelf niet de beschikking over deze ontwikkelomgeving. Anders had ik deze code zelf als een fork in Github kunnen publiceren.

Interessante digitale CvO gegevens

Aangezien bij de inschrijving van het voertuig in het Nederlandse kentekenregister de importeur al diverse typegoedkeuringsgegevens moet aanleveren, is een veelvoud van de informatie in deze digitale CvO ook op andere manieren bevraagbaar, zoals via RDW OVI site of via de opendata bronnen.

Er staat echter ook data in die voor de Nederlandse registratie niet essentieel is, maar wel meer inzicht over het voertuig geeft.

Helaas is het wel zo dat deze IVI-xml bestanden niet altijd compleet worden aangeleverd door fabrikanten, of op specifieke data-elementen door fabrikanten anders gevuld worden. Deze conclusie is getrokken na het analyseren van meerdere kentekencards. Wees dus niet verbaasd als je uiteindelijk niet alle mogelijke interessante data terugvindt op je kentekencard.

Per interessant element zal worden aangegeven hoe dit veld in de IVI xml heet en hoe het veld in de eVR applicatie heet.

Om meer informatie over individuele elementen te krijgen, adviseer ik om in de documentatie van IVI te duiken.

Daadwerkelijke gewicht voertuig

IVI XML element:ActualMassOfTheVehicle
eVR CVO tabbladActual mass of the vehicle

Voertuigen krijgen bij de typegoedkeuringen een range mee qua gewicht. Voor de registratie van het gewicht op het Nederlandse kentekenbewijs wordt hierbij het minimum van deze range aangehouden. Dit is eerder uitgebreid beschreven op deze blog.

In de IVI XML staat echter wel degelijk het daadwerkelijke (en veelal zwaardere) gewicht benoemd van het voertuig.

Productiedatum voertuig

IVI XML element:DateOfSignature / ProductionYear / DateOfProduction
eVR CVO tabbladDate of the signature / Production year

Als een voertuig als nieuw en ongebruikt voor het eerst geregistreerd wordt in een land, dan krijgt dit voertuig een zogenaamde Datum Eerste Toelating. Dit wordt door vele mensen als bouwjaar gezien. Dit is echter strict genomen onjuist. Als een voertuig sinds 2018op een parkeerplaats heeft gestaan en dan pas in 2020 voor het eerst geregistreerd wordt dan is het bouwjaar natuurlijk niet 2020, maar 2018.

In de IVI-XML zijn er verschillende velden die dichterbij de echte productiedatum komen. Voor voertuigen die gebouwd worden in kleine series, zou het XML veld ProductionYear gevuld moeten zijn.

In de IVI-XML is een speciale sectie benoemd om landen de vrijheid te geven om specifieke lokaal gewenste informatie te verkrijgen. Zo kent Duitsland al sinds jaar en dag een bepaalde classificatie van merk en model, zogenaamde HSN/TSN. In de IVI XML van vorige lease-auto Opel Astra stond hierover in de IVI-XML:

<TechnicalAdditionalDataGroup>
	<CodeEmissionCategory>EURO6;W;PI</CodeEmissionCategory>
	<CodeOfManufacturer>0035</CodeOfManufacturer>
	<CodeOfType>BHZ</CodeOfType>
	<CodeOfVariantVersion>00424</CodeOfVariantVersion>
	<CheckDigitCodeOfVariantVersion>0</CheckDigitCodeOfVariantVersion>
</TechnicalAdditionalDataGroup>

NOOT: De gegevens onder XML elementen TechnicalAdditionalDataGroup worden niet in de eVR applicatie getoond.

Maar ook de Belgische overheid wenst allerlei extra informatie voor de registratie te verkrijgen. Dit is het lijstje van onze zuiderburen

DateOfProduction
BrakeAssistSystemIndicator
ProtectionPedestriansIndicator
DaytimeRunningLightsIndicator
ElectronicStabilityProgramInd
TyrePressureMonitoringSystInd
LaneDepartureWarningIndicator
AdvancEmergencyBrakingSystInd
BrakeRetarderIndicator

Naast een veld voor de registratie van de fabricagedatum willen ze ook graag informatie ontvangen over de af-fabriek montage van enkele rij-assistentiesystemen in een voertuig. Dit is precies de informatie die momenteel op kentekengebied ontbreekt in Nederland.

In alle IVI XML bestanden die ik heb kunnen inzien, heb ik deze velden voor de Belgische overheid nooit gevuld gezien. Waarschijnlijk is de verklaring hiervoor simpel. Alle voertuigen die ik controleerde, zijn oorspronkelijk voor de Nederlandse markt geproduceerd (zie ook volgende paragraaf).

Er is echter 1 ander veld in de IVI XML die vrij dicht op de daadwerkelijke productiedatum van een voertuig zit. Een digitale CvO wordt namelijk (digitaal) ondertekend. Deze ondertekening wordt gedaan namens een persoon van de fabrikant. Zo was mijn Opel Astra eind juli 2016 geproduceerd. In de IVI XML staat het volgende:

<SigningAuthorityTable>
	<SigningAuthorityGroup>
		<NameOfSigner>[[om privacy redenen weggehaald]]</NameOfSigner>
		<PositionOfSigner>Director GME Regulations &amp; Certification</PositionOfSigner>
		<PlaceOfSignature>Ruesselsheim</PlaceOfSignature>
		<DateOfSignature>2016-07-27</DateOfSignature>
	</SigningAuthorityGroup>
</SigningAuthorityTable>

Bij diverse merken lijkt dit een goede indicatie van de fabricageperiode. Bij Peugeot twijfel ik hier echter over. De datum van ondertekening van de CvO is telkenmale gelijk aan de datum dat de typegoedkeuring zelf was goedgekeurd. Dat lijkt me niet te kloppen.

Beoogd land van registratie

IVI XML element:IntendedCountryOfRegistrCode
eVR CVO tabbladIntended country of registration code

Voertuigen worden veelal via een dealer en importeur bij de fabrikant besteld. Uit mijn eigen ervaring met specifieke VIN informatie weet ik dat per land de uitvoeringen en specifieke opties erg kunnen verschillen. Zo zijn voertuigen voor de Scandinavische landen vanwege de koude winters anders samengesteld dan voor de warmere Zuideuropese landen.

Bij het importeren van voertuigen is het daarom zinnig om te weten voor welk land een voertuig geproduceerd is. In de digitale CvO staat een element die inzage kan geven hierin.

Helaas heb ik dit veld niet bij alle gecontroleerde kentekencards terug kunnen vinden.

Opmerkingen

IVI XML element:Remarks
eVR CVO tabbladRemarks

Een belangrijk onderdeel van de papieren CvO’s is het veld waarin de fabrikant opmerkingen kan plaatsen. Dit biedt voor de fabrikant mogelijkheden om specifieke gegevens die van invloed kunnen zijn op de typegoedkeuring mee te geven.

In de digitale CvO van mijn leaseauto stond bijvoorbeeld het volgende:

<Remarks>
ad No. 7: optionally 1452 - 1580;ad No. 16.2: axle 2 +40 when towing trailer;
ad No. 35: 205/55 R16 91V on 6.5Jx16 ET41;205/55 R16 94V XL on 6.5Jx16 ET41;205/55 R16 94V XL on 7.0Jx16 ET41;205/55 R16 91V on 7.0Jx16 ET41;225/40 R18 92W XL on 7.5Jx18 ET44;
ad No. 48: vehicle is equipped with diesel particulate filter;</Remarks>

In bijvoorbeeld de digitale CvO van een Peugeot 308 kwam ik de volgende opmerking tegen:

<Remarks>15 inch wheels not possible with electric parking brake</Remarks>

Gehomologeerde band-wielcombinaties

IVI XML element:TyreAxleTable
eVR CVO tabblado.a. Tyre size

In Duitsland zijn importeurs en fabrikanten verplicht om enkel band-wielcombinaties toe te staan op een voertuig die gehomologeerd zijn. In de meeste andere Europese landen waaronder Nederland wordt met deze informatie niet of nauwelijks iets gedaan.

In de IVI XML staat per as (voor- of achteras) beschreven welke band-wielcombinatie toegestaan zijn volgens de fabrikant. Op de vooras van onze Peugeot 108 mogen bijvoorbeeld 2 band-wielcombinaties:

<TyreAxleTable>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>165/65R14</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>79</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>T</SpeedCategorySymbol>
		<RimSizeIncludingOffSet>4.50J14 (e=35)</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>165/60R15</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>77</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>H</SpeedCategorySymbol>
		<RimSizeIncludingOffSet>4.50J15 (e=35)</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
</TyreAxleTable>

Zoals je kan zien in het XML voorbeeld wordt per band-as combinatie data getoond. In de eVR applicatie wordt deze data in een lange lijst getoond die minder goed leesbaar is:

Ook worden er soms suggesties gegeven over type band. Zo blijkt uit de IVI-XML van een BMW 2-serie Sports Tourer dat de winterband (TypeOfTyre=MS) iets anders qua dimensies moet zijn dan de normale band:

<TyreAxleTable>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>205/55 R17</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>91</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>W</SpeedCategorySymbol>
		<RimSizeIncludingOffSet>7 1/2Jx17/ET54</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>195/55 R17</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>92</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>H</SpeedCategorySymbol>
		<TypeOfTyre>MS</TypeOfTyre>
		<RimSizeIncludingOffSet>7Jx17 ET47</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>225/40 R19</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>89</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>W</SpeedCategorySymbol>
		<RimSizeIncludingOffSet>8Jx19 ET57</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>225/45 R18</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>91</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>W</SpeedCategorySymbol>
		<RimSizeIncludingOffSet>8Jx18 ET57</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
	<TyreAxleGroup>
		<TyreSize>225/45 R18</TyreSize>
		<LoadCapacityIndexSingleWheel>95</LoadCapacityIndexSingleWheel>
		<SpeedCategorySymbol>V</SpeedCategorySymbol>
		<TypeOfTyre>MS</TypeOfTyre>
		<RimSizeIncludingOffSet>8Jx18 ET57</RimSizeIncludingOffSet>
	</TyreAxleGroup>
</TyreAxleTable>

Vervolg

In de digitale versie van het CvO worden naast de eerdere genoemde interessante velden is er nog veel meer data beschikbaar. Een deel is voor mezelf ook nog onontgonnen. Zo heb ik nog geen kentekencards gelezen die op basis van de nieuwe WLTP cyclus zijn getest.

Daarnaast ben ik ook benieuwd hoe de CvO gegevens van een EV eruitzien. Maar ook van andere voertuigcategorieën zoals motorfietsen, brom- en snorfietsen, campers, caravans, etc.

Een andere speciale voertuigcategorie zijn de vrachtwagens of opleggers. Deze voertuigen bestaan vaak uit meerdere componenten waarvoor een CvO gemaakt wordt. Op de kentekencard zouden deze CvO’s allemaal inzichtelijk moeten zijn. Dit heb ik nog niet kunnen verifiëren.

Laat daarom in een reactie weten, wat je zelf hebt gevonden.