Bijzondere uitgifte kentekencombinatie N-001-SB

Het Nederlandse kentekensysteem kent een bepaalde logica qua uitgifte van een nieuwe kentekens. Er wordt een oplopende gecombineerde letter- en cijfercombinatie gegenereerd. Deze kentekencombinaties worden ook wel sidecodes genoemd. Inmiddels is de laatste kentekenuitgifte bij personenauto’s bij sidecode 10 aanbeland en bij de eerste letter N. Als tweede letter is RDW vanochtend tussen 07:00 en 08:00 uur begonnen met letter S. En dat leidt tot de bijzondere lettercombinatie N-cijfer-cijfer-cijfer-SB.

Verboden lettercombinaties in kentekens

Het Nederlandse kentekensysteem is zodanig ontworpen dat je geen normaal leesbare woorden zou kunnen maken. In de eerste uitgegeven kentekencombinaties werden bijna alle letters van het alfabet uitgegeven. Deze combinaties bestonden echter in eerste instantie uit slechts 2 letters.

Later is besloten dat alle klinkers eruit gehaald moesten worden. Bij kentekencombinaties met meer letters naast elkaar zou je dan namelijk onbedoeld woorden kunnen vormen. Tegenwoordig wordt enkel bij opleggers een klinker als beginletter toegestaan, namelijk de letter O). Ook enkele medeklinkers hebben inmiddels het kentekentoneel verlaten, zoals C, M (wel bij motorfietsen en defensie kentekens), Q , W (wel toegestaan als beginletter bij aanhangers/caravans) en Y.

Toch kan je met enkel letters ook afkortingen maken. En sommige daarvan zijn aanstootgevend. Daarom zijn er in vorige kentekencombinaties drieletterige afkortingen als GVD, KKK, KVT, LPF, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD (ook niet in lettercombinaties met 3 letters), PVV, SGP en VVD.

De lettercombinatie NSB is overigens per ongeluk als goed leesbare combinatie in sidecode 7 (cijfer-cijfer-letter-letter-letter-cijfer) per ongeluk wel uitgegeven (o.a. LuckyTV maakte hierover een filmpje). Deze kentekens zijn na ontdekking door RDW vervangen door nieuwe exemplaren.

Op internet circuleert ook nog een foto van een politiebus met NSB kenteken. Bij dit kenteken is echter een schoffie echter zo vrij geweest om de letter P te voorzien van een extra boogje, waardoor de letter als B te lezen is. Een nep kenteken dus.

Nep kenteken 98-NSB-2

Verboden lettercombinaties sidecode 9 en 10

De al eerder genoemde drieletterige verboden lettercombinaties zijn bij sidecode 9 overgeslagen. Dit was de kentekencombinatie waarbij 3 cijfers in het “midden” de leesbaarheid van een afkorting doorbreken. Zo is kenteken GV-666-D en NS-001-B uitgegeven. De tweeletterige combinaties SD en SS zijn wel elke keer geblokkeerd.

Ook bij sidecode 10 komt dit weer voor. G-666-VD is eerder al uitgegeven aan een Tesla:

En vanmorgen 14 december is tussen 07:00 en 08:00 het kenteken N-001-SB uitgegeven. Ondanks de cijfers tussen de letters in had het mij verstandiger geleken om deze combinatie over te slaan. Visueel is de afkorting vrij gemakkelijk te herkennen namelijk.

Verboden naamplaten

In Nederland kennen we geen systeem van het zelf bepalen van je eigen kentekenplaten. Tegen betaling kan je dit soort naamplaten (ook wel ijdelheidskentekens genoemd) wel regelen in andere landen zoals België, Engeland (tot op zekere hoogte) en Verenigde staten.

Het lezen van bijzondere afkortingen of woorden in kentekenplaten in dit soort naamplaten is geen sinecure. Zo is er ooit een lijst van verboden naamplaten in Californië gepubliceerd. En dat gaf een interessant inkijkje wat mensen zoal verzinnen.