Nieuwe kentekengekte weergegeven in grafieken

Eind maart werd door RDW de nieuwe kentekencombinatie geintroduceerd. Op deze dag kreeg ik vanuit diverse kanten mediaverzoeken om nader te verklaren waarom mensen willen wachten op de introductie van een nieuw kenteken. Anderhalve maand later is een mooi moment om terug te kijken of de interesse voor de introductiedatum ook terug te vinden is in de data.

Grafiek 1 – pageviews Kenteken.TV kentekenvoorspeller

Grafiek 1 is te halen uit de Google Analytics kant. Vorig jaar is op Kenteken.TV de tool KentekenVoorspeller gelanceerd. Deze tool biedt de mogelijkheid om gebaseerd op allerlei berekeningen een voorspelling van je nieuwe kenteken op een toekomstige datum. Deze tool werd in praktijk vooral gebruikt om het switchmoment van sidecode 8 naar 9 te bepalen.

Overduidelijk in de pageviews van deze tool zie je de temperatuur in den lande langzaam stijgen met als ultieme dag 30 maart 2015 oftewel de datum waarop de Minister het nieuwe kenteken uitreikte:

pageviews-kentekenvoorspeller-2015jan-2015mei

Direct na de introductie van het nieuwe kenteken volgde een grote neergang in pageviews. De interesse om nieuwe kenteken te voorspellen nam flink af. Het weekeinde na de introductie volgde nog een klein piekje, veroorzaakt door artikel op de site van Telegraaf.nl.

Grafiek 2 – Kentekenaanvragen per dag

Pageviews van een willekeurige site is slechts een indicatie dat mensen in de aanloop naar het switchmoment steeds nieuwsgieriger worden. Interessanter is om te zien of er uitstelgedrag is geweest met het aanvragen van nieuwe kentekens. Oftewel is er een hausse te zien nadat het nieuwe kenteken is geintroduceerd.

Bij de vorige omwisseling heb ik ook zo’n analyse gedaan en de conclusie van toen is wederom geldig:

kentekenaanvragen-2015jan-2015mei

Afgezien van traditionele pieken in de aanvragen bij het naderen van een maand- of kwartaaleinde is er geen extra piek te zien in de aanvragen.

Conclusie

Kortom, veel mensen kijken schijnbaar reikhalzend uit naar zo’n nieuw kenteken, slechts weinige handelen specifiek daarnaar.